Blog > Komentarze do wpisu

Interpelacja Pana Andrzeja Gacka

Tekst interpelacji Pana Andrzeja Gacka złożonej na sesji Rady Miasta . odpowiedzi jeszcze nie ma

Interpelacja

dotyczy: wysypiska śmieci

Moja dzisiejsza interpelacja dotyczy wysypiska śmieci, na którego uciążliwości skarżą się mieszkańcy.

Mieszkańcy kolejny raz podnoszą ten temat wysyłając dramatyczne listy to bardzo wielu osób funkcyjnych w tym do Pana Prezydenta oraz Radnych. Problem jest olbrzymi, zauważany nie tylko przez okolicznych mieszkańców, lecz również przez osoby jeżdżące ulicą Krakowską. Mieszkańcy przypominają obietnicę, że budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami miała zmniejszyć uciążliwość wysypiska śmieci. Po zakończeniu wspomnianej inwestycji chwaliliśmy się posiadaniem bardzo nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami.

Proszę Pana Prezydenta o pilną interwencję w sprawie wysypiska śmieci oraz:

  • udzielenie informacji o podjętych lub planowanych działaniach, których celem będzie likwidacja lub zmniejszenie uciążliwości wysypiska oraz podanie harmonogramu tych działań,

  • podanie informacji o ilości budynków mieszkalnych położonych w pobliżu wysypiska śmieci i poszkodowanych jego funkcjonowaniem oraz o planowanych działaniach rekompensujących niedogodności mieszkańców zamieszkujących w tych budynkach.

Panie Prezydencie sprawa jest pilna i poważna.

 sobota, 14 września 2013, anangana

Polecane wpisy