Blog > Komentarze do wpisu

Interpelacja radnego Gacka

Interpelacja

dotyczy: wysypiska śmieci

W dniu dzisiejszym pragnę kolejny raz poruszyć temat uciążliwości wysypiska śmieci. Rozmowy i spotkania z mieszkańcami, ich prośby o interwencję pokazują jak dramatyczna jest sytuacja.

W dniu 19.09 br. Rada Osiedla Lipnik zorganizowała spotkanie z mieszkańcami w którym uczestniczyło ponad 250 osób. Atmosfera tego spotkania najlepiej obrazuje dramaturgię sytuacji. Zdenerwowani mieszkańcy określają siebie więźniami swoich domów, uważają iż są gorzej traktowani niż zwierzęta, kompostownię śmieci nazywają fetorownią, denerwują się gdy smród nazywamy nieprzyjemnym zapachem, podkreślają iż smród należy eksmitować, a nie perfumować. Mieszkańcy boją się jeść owoców ze swoich sadów, obawiają się o zdrowie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Tego typu sformułowań było bardzo dużo, mieszkańcy postulują opanowanie smrodu biogazów, określenia strefy ograniczonego użytkowania, nie mogą nadziwić się jak mogło dojść do wydania decyzji środowiskowej.

Skalę problemu potwierdza również odpowiedź jaką otrzymałem na moją interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.08.2013. Z odpowiedzi wynika, że Zakład Gospodarki Odpadami stale szuka stosownych rozwiązań, których celem jest zminimalizowanie uciążliwości zapachowych. Podkreślono również, że ZGO nie jest w pełni hermetyczny i odizolowany od otoczenia, a część niezbędnych operacji technologicznych odbywa się na zewnątrz, co wiąże się z większą lub mniejszą emisją substancji złowonnych. W ww. odpowiedzi wyszczególnione zostały prace wykonane w czasie eksploatacji oraz podano działania przewidywane do wykonania w najbliższym czasie.

Określono również iż jedną z przyczyn nasilenia się fetoru jest wzrost ilości odpadów z 200 ton w lipcu do 2000 ton w sierpniu.

Celem bliższego zapoznania się z tematem inwestycji zrealizowanej w Zakładzie Gospodarki Odpadami doszukałem się ciekawej informacji, którą poniżej cytuję:

W ramach prac: przeprowadzono konsultacje społeczne, uzyskano wymagane decyzje w tym środowiskowe, opracowano przez ekspertów dokumenty przedstawiające optymalne i nowoczesne rozwiązania sposobu zagospodarowywania odpadów. Efektem było złożenie w maju 2008 r. wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania oraz podpisanie 31.08.2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy na realizacje Projektu pn. ,,Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Białej i gmin powiatu bielskiego". Projekt objął między innymi zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania klasy ERP oraz zakup infrastruktury komputerowej, wag samochodowych wjazdowych i wyjazdowych, jak również system identyfikacji pojazdów z wykorzystaniem czytników RFID.

Panie Prezydencie

Z uwagi na dramaturgię sytuacji wnioskuję o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami dotkniętymi smrodem z wysypiska śmieci. W spotkaniu tym Pan Prezydent, ZGO, Sita, autorzy decyzji środowiskowej, powinni udzielić mieszkańcom informacji o podjętych lub planowanych działaniach, których celem będzie likwidacja lub zmniejszenie uciążliwości wysypiska oraz podanie harmonogramu tych działań.

Myślę, że warto się zastanowić czy nie powinna to być hala pod Dębowcem.

Proszę również Pana Prezydenta o niżej wymienione dokumenty dotyczące inwestycji ,,Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Białej i gmin powiatu bielskiego" :

 • kopię decyzji środowiskowej,

 • kopię dokumentów ekspertów przedstawiających optymalne i nowoczesne rozwiązania sposobu usuwania odpadów,

 • kopię dokumentów dotyczących przeprowadzonych konsultacji społecznych.

 

Z poważaniem

Andrzej Gacekwtorek, 24 września 2013, anangana

Polecane wpisy

 • Odpowiedź na interpelacje Pana Gacka

  http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3196/text_images/interpelacje_6kadencja/gacek/odp_int_agacek_29102013-1.pdf 

 • Dzieje się dużo , linki do artykułów

  Dużo, dużo się dzieje , linki do artykułów . Zapraszamy do lektury . Jak jeszcze coś ciekawe piszcie komentarze http://www.rmf24.pl/news-interwencja-rmf-fm-smro

 • Kto jest kompetentny - pismo Sanepidu

  Odpowiedź Sanepidu nie umiem wkleić . W każdym razie odpowiedź jest taka , że w sprawie funkcjonowania wysypiska kompetentny jest WIOŚ. Ciekawe .......???? A

Komentarze
Gość: s.k, *.internetdsl.tpnet.pl
2013/09/25 14:17:18
Tak trzymać Panie Gacek ,mnie nie interesuje jaką opcję polityczną Pan reprezentuje ,mnie interesuje tylko to ,że zajmuje się Pan problemami ludzi...i to jest dla mnie ważne...,niech Pan nam pokaże na następnym zebraniu kto podpisał te wszystkie pozwolenia...,to dla ludzi jest ważne ...,ponieważ takie osoby trzeba trzymać z dala od władzy...po to jest demokracja...