Blog > Komentarze do wpisu

List do Pana Prezydenta , Sanepidu , Marszałka mediow

Kochani Wąchacze przygotowaliśmy list , który wyślemy zwykłą pocztą do Pana Prezydenta , Sanepidu , Marszałka i elektroniczną do mediów .

Można go drukować zbierać podpisy po sąsiadach  i wysyłać do odpowiednich organów . Może posłużyć na spotkaniu 19 września (na którym niestety nie będziemy, ale o tym w innym mailu )

.......................                            Bielsko-Biała , 15 września 2013

.......................

.......................

....................

 

Pan Prezydent

Jacek Krywult

Plac Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

 Szanowny Panie Prezydencie

Jako mieszkańcy ul. Witosa, Lipnika i okolic jesteśmy zaniepokojeni narastająca uciążliwością kompostowni w naszej dzielnicy. Inwestycja, wybudowana za niemałe środki, także unijne, miała rozwiązać problemy gospodarki odpadami na terenie naszego miasta. Tymczasem zamieniła nasze życie w koszmar. Wielu z nas mieszka w tej dzielnicy od pokoleń. Nigdy jednak lokalizacja wysypiska nie była tak uciążliwa jak teraz gdy zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Fetor, który jeszcze rok temu był uciążliwy co kilka dni, teraz już praktycznie nie ustaje. Dociera również do centrum miasta , czuć go na obwodnicach .

Nie godzimy się na bezczynność władz miasta w sytuacji, gdy fetor niszczy zdrowie nasze i naszych dzieci, uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie w naszych domach. Ostatnie miesiące spędziliśmy w szczelnie zamkniętych domach, bez możliwości wyjścia do ogrodu. Trzeba też wspomnieć o wymiernych stratach finansowych jakie ponosimy z tego tytułu, czyli drastycznym obniżeniu wartości naszych nieruchomości.

Szanowny Panie Prezydencie!

My, mieszkańcy ul. Witosa i Lipnika i okolic domagamy się natychmiastowego podjęcia działań, które przywrócą nam możliwość godnego życia! Domagamy się zaplanowania w przyszłorocznym budżecie miasta Bielska Bialej odpowiednich środków, które umożliwią zainstalowanie kurtyn lub wykonanie innej, wskazanej przez specjalistów instalacji zabezpieczającej okolicę przed fetorem.”

Pytamy również :

czy nasza super nowoczesna kompostownia posiada odpowiednią filtrację , która jest w stanie przechwycić z unoszącego się z niej gazu fermentacyjnego zarodniki grzybów oraz bakterie .

czy powietrze którym oddychają mieszkańcy okolicznych dzielnic do których dociera regularnie odór ze śmietnika (czasem i w promieniu 6 km od niego ) jest bezpieczne dla ich zdrowia , czy zawiera zarodniki grzybów patogenicznych i bakterie .

Jakie filtry posiada nasza kompostownia , ich typ oraz wydajność (sposób przechwytywania organizmów patogenicznych )

Czy odpady kompostowane są odpowiednią ilość dni , przewidzianą w cyklu kompostowania ?

Czy przekompostowane resztki są w takim stanie jakie zakładają normy kompostowni?

Czy przekompostowane resztki , zawierają zarodniki grzybów patogenicznych i bakterii?

Pytania te podyktowane są niepokojem , że jeżeli dociera do nas regularnie smród z kompostowni , to najprawdopodobniej wraz z nim docierają organizmy patogeniczne .

Świadczą o tym liczne sygnały chorobowe mieszkańców takie jak nieoczekiwane biegunki,bóle zawroty głowy , niekończące się infekcje

Żądamy więc nie tylko szybkiej odpowiedzi, ale o przedsięwzięcie kroków zmierzających do usunięcia zaistniałej sytuacji .

Powyższy list wysyłamy również do sanepidu i Urzędu Marszałkowskiego w celu sprawdzenia poprawności działania nowoczesnego wysypiska i odpowiedzi na zadane pytania , oraz do mediów w celu poinformowania większej ilości osób o zaistniałej sytuacji .

 sobota, 14 września 2013, anangana

Polecane wpisy