Blog > Komentarze do wpisu

Odpowiedź WioS

Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź WIOS oto tekst,

W zwiazku z interwencja^ przeslana mailem w dniu 12 lipca 2013 r. oraz w dniu
08.09.2013 r. w sprawie uciazliwego oddzialywania ZGO S.A. Bielsko-Biala ul. Krakowska
315d informujemy, ze w dniu 20.08.2013 r. zakonczona zostala kontrola w tym Zakladzie.
Kontrola^ obje_to zmodernizowane skladowisko odpadow innych niz niebezpieczne i oboje,tne
oraz instalacje. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow .
W trakcie kontroli sprawdzono eksploatacje, ww. instalacji oraz przestrzeganie wymagan
ochrony srodowiska okreslonych przez Marszalka Wojewodztwa Sl^skiego w decyzji z dnia
11.12.2012 r. nr 3399/OS/2012 zmieniaja^cej instrukcje, eksploatacji skladowiska odpadow
komunalnych w zakresie sektora II oraz decyzji Marszalka Wojewodztwa Slajskiego z dnia
15.05.2012 r. nr 1179/OS/2012 udzielajajcej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow z kompostowni^ odpadow wraz
z sortownia^ kruszarni^ odpadow budowlanych i demontazem odpadow wielkogabarytowych.
Przeprowadzono ogle_dziny terenu administrowanego przez ZGO S.A. ze szczegolnym
uwzgle,dnieniem wystej>owania uciazliwosci zapachowych.
Kontrola eksploatacji skladowiska wykazala nieprawidlowosci polegajq.ee na nie
wykorzystaniu w pelni srodkow technicznych okreslonych w instrukcji eksploatacji a maj^cych
na celu ograniczenie emisji zapachow do srodowiska z aktualnie eksploatowanej kwatery
skladowiska. W tej sprawie wydano stosowne zarzajdzenia pokontrolne. Natomiast kontrola
eksploatacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow wykazala, iz
instalacja ta jest eksploatowana zgodnie z przyje_tymi zalozeniami techniczno-technologicznymi
i warunkami okreslonymi w pozwoleniu zintegrowanym.
Podczas kontroli stwierdzono, ze kierownictwo ZGO S.A. wykonalo szereg dzialan
pozaprojektowych w celu ograniczenia emisji odorow. Dzialania te polegajq_ mi^dzy innymi na
czQsciowej hermetyzacji elementow podczyszczalni sciekow technologicznych oraz zmianie
technologii pracy tej podczyszczalni, zwiejcszeniu podcisnienia w komorach reaktorow
komposru co spowodowalo popraw? warunkow tlenowych procesu oraz zastosowaniu
automatycznie zamykanych, szybko rolowanych bram w budynkach sortowni i kompostowni.
Rozpocze,to rowniez budow? podczyszczalni sciekow oparta. o bioreaktor membranowy
i ultrafiltracJQ, co z zalozenia ma poprawic stan wodny instalacji oraz wyeliminuje potrzeb?
rozdeszczowywania odciekow. W celu ograniczenia rozwoju i przemieszczania sie. owadow
zastosowano automatyczne urzajdzenie do dezynsekcji pomieszczenia kompostowni w godzinach
nocnych jak rowniez uszczelniono plot siatkowy w rejonie sajsiaduj^cym z zabudowa. mieszkalna^
poprzez nalozenie tkaniny polipropylenowej, spryskiwanej srodkiem owadobqjczym.
Kierownictwo ZGO S.A. poinformowalo kontrolujajsego o dalszych planach inwestycyjnych
maja^cych ograniczyc zglaszane przez interweniuja^cych uciazliwosci zwiazane z eksploatacja^
instalacji.
W zwi^zku z pytaniami zawartymi w e-mailu z dnia 08.09.2013 r. informujemy, ze
sprawy szkodliwego wplywu mikroorganizmow na zdrowie ludzi nie leza^w kompetencji organu
Inspekcji Ochrony Srodowiska.

sobota, 14 września 2013, anangana

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: kstanislaw, *.internetdsl.tpnet.pl
2013/09/14 12:03:48
Kuriozalne jest zwłaszcza ostatnie zdanie....Cyt.."W związku z pytaniami zawartymi w e-mailu z dnia 08.09.2013 r. informujemy, ze
sprawy szkodliwego wplywu mikroorganizmow na zdrowie ludzi nie leżą w kompetencji organu
Inspekcji Ochrony Srodowiska."
Wobec tego czyja to jest kompetencja ,moze ktoś mi odpowie...
-
Gość: projektant, *.play-internet.pl
2013/09/17 10:50:21
Jest to kompetencja inspekcji sanitarnej.
Lokalizacja zakładu jest faktycznie niefortunna, ale powstał w obecnym miejscu dużo wcześniej niż większość domów, których mieszkańcy tak bardzo odczuwają obecnie jego wpływ. Sytuacja podobna do tej kiedy buduje się domy na terenach zalewowych i jest zaskoczonym kiedy w końcu nadejdzie woda.
Jako niezależny projektant mogę stwierdzić iż technologia zastosowana w zakładzie jest z górnej półki i należy cieszyć się, że nie wybrano np technologii kompostowania pod plandeką z goretexu lub w foliowych rękawach, które jak tego wymaga technologia dziurawi się by umożliwić powietrzu procesowemu przepływanie przez kompostowany materiał. Zastosowane rozwiązania wymagają być może dodatkowych zabiegów by maksymalnie zminimalizować ich wpływ na otoczenie jednakże na dzień dzisiejszy spełniają z naddatkiem wszelkie normy określone prawem dla tego rodzaju obiektów.
Uciążliwość obiektu jest najprawdopodobniej wynikiem niedostatecznego odgazowania nieeksploatowanego składowiska odpadów, jego być może niewłaściwą eksploatacją w zakresie gospodarki ściekami.
-
Gość: wąchacz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/09/19 09:00:01
Szanowny Panie Niezależny Projektancie
Mieszkam w Lipniku niemal od 40-tu lat. Nigdy nie było żadnych problemów ze smrodem z wysypiska działającego na starych, nie ekologicznych, zasadach. Nowe, zaprojektowane i wyposażone w urządzenia z górnej półki emituje fetor i być może inne trujące substancje i chorobotwórcze mikroorganizmy.
Nigdy i nigdzie nie zakłada się, że nowoczesna technologia pogorszy sytuację, a nie polepszy. Twierdzenia, że budynki mieszkalne zostały wybudowane w tamtych latach w nieodpowiednim miejscu [ porównanie do budowy na terenach zagrożonych powodzią ] świadczy o zupełnej ignorancji Niezależnego Projektanta. W związku z tym istnieją dwie możliwości, albo wykształcenie zdobył Pan w chlewiku, albo jest Pan tubą UM.
Pozdrawiam .
-
Gość: daruś, *.ajc.com.pl
2013/10/25 08:26:24
co za cep z tego projektanta , mieszkam tu 10 lat i z początku nie śmierdziało , mam piękną działkę którą urząd miejski zakwalifikował jak to pani w urzędzie miejskim określiłą z najwyższej półki dlatego też są takie wysokie podatki , a on czyli ten cep będzie móiwił mi że mieszkam na terenie podmokłym
-
Gość: bz, *.30.aviogroup.com
2014/07/08 07:58:39
Witam
Gdyby to była firma to cofnieto by pozwolenia etc zapłaciłaby milionowe kary i już by jej nie było smrodu tez ...
Jak widać "nowoczesnego wysypiska z miliony nie można ruszyć