Blog > Komentarze do wpisu

Odpowiedź , że śmietnika , nie wie czy się smiać czy płakać


Szanowna Pani,
W związku z nurtującymi Panią pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Zakładu
Gospodarki Odpadami oraz jego wpływu na otoczenie przesyłam informację.

Każda praca wiąże się z narażeniem na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W
przypadku pracy z odpadami tych niebezpieczeństw jest wiele bo do "śmieci"
trafia wszystko co popadnie - od igieł po różnego rodzaju iniekcjach,
poprzez amunicję do zwłok noworodka, co miało miejsce na sortowni w
Warszawie. W odpadach są również obecne różnego rodzaju mikroorganizmy od
bakterii, grzybów do wirusów. Czy automatycznie oznacza to, że odpady należy
omijać szerokim łukiem? Nie, trzeba je przetworzyć w sposób możliwie
najbezpieczniejszy dla ludzi, którzy się będą z nimi stykać w ramach
wykonywanej pracy oraz środowiska jako całości. Takie warunki panują w
naszym zakładzie.
Proces kompostowania jest od wieków znany ludzkości i przez ludzi
wykorzystywany. Być może sama Pani dysponuje przydomowym kompostownikiem.
Czy on zawsze ładnie pachnie? Czy przerzucając na nim kompost nie uwalnia
Pani zarodników grzybów, bakterii do powietrza i wdycha je? To takie same
mikroorganizmy jak w naszym procesie, z tym jednak, że w bioreaktorach
temperatura wzrasta nawet do 70oC, co prowadzi do wyginięcia mikroorganizmów
chorobotwórczych. Higienizacja w przydomowym kompoście nie zachodzi,  gdyż
panują w nim dużo niższe temperatury, a mimo to nie słyszy się raczej o
chorobach przenoszonych tą drogą.
Owszem w kompostowniach zorganizowanych, takich jak nasza, tych organizmów
jest dużo więcej, bo na tym polega cała idea kompostownia intensywnego.
Chodzi bowiem o stworzenie im optymalnych warunków do rozwoju na pożywce z
odpadów. Organizmy te rozwijając się "zjadają" wszystko co się tylko da,
przetwarzając odpady organiczne w kierunku związków prostych - wody,
dwutlenku węgla itd. Innymi słowy skoro przykładowo 1000 mikroorganizmów
rozłoży obierki z ziemniaka w ciągu załóżmy miesiąca, to 100 000 powinno to
zająć odpowiednio mniej czasu. Te zależności przekładają się na wyniki
badań, o których Pani pisze. Czy to jednak powód aby demonizować te fakty?!
Co się stanie gdy odpady nie zostaną odebrane z terenu Pani posesji, ulicy i
będą tam leżeć miesiąc albo i dłużej? Czy zarodników grzybów wtedy nie
będzie, czy nie wzrośnie zagrożenie epidemiologiczne?
W naszym zakładzie kompostownie intensywne odbywa się w 11-u betonowych,
zamykanych bioreaktorach, umieszczonych w zamkniętej hali. Zarówno z
bioraktorów jak i z hali powietrze jest odsysane i kierowane do płuczki
wodnej, a następnie na ponad metrowej grubości biofiltra, o powierzchni
blisko 400 m2. Skuteczność układu oczyszczania wynosi 80-99%. Po tej fazie
odpady trafiają na plac dojrzewania, gdzie następuje stopniowe wygaszenie
procesu. W tym czasie przetwarzane odpady uzyskują końcowe, wymagane
prawodawstwem krajowym parametry.
Obróbkę biologiczną odpadów, przed ich złożeniem na składowisku, narzuca
zarówno prawodawstwo krajowe jaki i europejskie, poprzez obowiązek redukcji
ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.  W bieżącym
roku należy zredukować tę ilość do poziomu 50% w odniesieniu do roku 1995. Z
roku na rok redukcja ta ma być coraz większa. W przypadku nieosiągnięcia
przez gminę odpowiedniego poziomu redukcji jw., nakładana jest na nią kara
pieniężna - ok. 115 złotych za każdą brakującą tonę do wymaganego poziomu.
Wystarczy, że zabraknie 1000 ton, to otrzymamy karę 115000 zł. Budżety gmin
nie dysponują nadmiarem środków, a co za tym idzie pieniądze na kary trzeba
będzie pozyskać z innego źródła. Jakiego? To już pozostawiam w domyśle.
Dzięki własnemu zakładowi zarówno Miasto jaki i gminy współpracujące spełnią
nałożone prawem europejskim i polskim zobowiązania.
Ubolewamy, że z tytułu funkcjonowania naszego-waszego zakładu występują
uciążliwości zapachowe. Szukamy i wdrażamy różnego rodzaju rozwiązania
mające zmienić tę sytuację. Jak widać - czuć, sprawa nie jest prosta, ale
również nie beznadziejna.
Do tej pory zrobiliśmy:
1. Przykrycie (uszczelnienie) osadnika i zbiornika retencyjnego ścieków
technologicznych,
2. Zmiany w technologii podczyszczalnia ścieków technologicznych z
procesu kompostowania - w celu ograniczenia zagniwania ścieków zastosowano
mieszadła i pompy przerzutowe ścieków w miejsce układu grawitacyjnego, co
przyczyniło się do stabilizacji pracy tego układu.
3. Zakupiono i rozmieszczono na terenie zakładu specjalne żele
dezodoryzacyjne, które uwalniają stopniowo związki czynne eliminujące
substancje złowonne. Zużyte żele podlegają sukcesywnej wymianie.
4. Wprowadzono odsysanie powietrza ze zbiorników odcieku w kompostowni
(2 zbiorniki podziemne i jeden wolnostojący). Powietrze to wprowadzono do
oczyszczenia w instalacji powietrza procesowego.  
5. Zwiększono podciśnienie w bioreaktorach kompostowni, przez co
poprawiono warunki tlenowe procesu.
6. Po roku użytkowania wymieniono złoże biofiltra w celu zwiększenia
jego skuteczności. Według założeń projektowych wymiana ma występować co 2- 3
lata.
7. Zamontowano dodatkowe bramy szybko rolowane - 2 w budynku sortowni
(wjazd i wyjazd z nadawy) oraz jedną wyjazd z kompostowni. Czas otwierania 2
sekundy, zamykania 5 sekund, automatyczne zamknięcie po 4-7 sekundach. Celem
tych bram jest dodatkowe doszczelnienie tych obiektów.
8. Dla pozostałych bram zastosowano zdalne sterowanie w celu skrócenia
czasu otwarcia wynikającego z poszczególnych operacji technologicznych.
9. Rozpoczęto budowę podczyszczalni ścieków ze składowisk, opartą o
bioreaktor membranowy i ultrafiltrację (mieszczącą się w zamkniętej hali -
pierwszy tego typu obiekt w kraju, sprawdzony w krajach europy zachodniej),
co z założenia ma poprawić bilans wodny składowiska (odprowadzenie nadmiaru
odcieków utrudniających odgazowanie) oraz ograniczyć potrzebę
rozdeszczowywania odcieków na wierzchowinie składowiska.
10. Rozpoczęto rekultywację sektora I składowiska odpadów w obrębie
kwatery 1 i 3. Na koniec br. planowane jest zakończenie zasadniczych prac
związanych z kształtowaniem wierzchowiny i wykonaniem rekultywacyjnej okrywy
ziemnej.
11. Na bieżąco prowadzone są: wapnowanie, dezodoryzacja i przykrywanie
ziemią, gruzem złoża odpadów w strefie składowania oraz opryski
dezodoryzacyjne pozostałej części zakładu.
12. Wprowadzono zmiany organizacji pracy na kompostowni (uruchomiono
drugą zmianę w celu wstępnego przetworzenia i załadunku do bioreaktorów w
dniu dostarczenia zwiększonego strumienia odpadów "mokrych").
13. Nasadzenie w około 1000 szt. drzew (liściastych i iglastych) w
rejonie granicy południowej i  wschodniej w sąsiedztwie najbliższej zabudowy
mieszkaniowej (niestety zakładany efekt tego zabiegu możliwy dopiero za
kilku lat),


Działania w takcie realizacji lub przewidziane do wykonania:
1. Montaż systemu do dezodoryzacji na samojezdnej przerzucarce do
kompostu - dostawa i montaż w przeciągu 2-3 miesięcy. Dezodorant rozpylany
będzie w trakcie pracy urządzenia, bezpośrednio w strefie występowania
substancji złowonnych.  
2. Zakup 2 urządzeń mobilnych do zamgławiania (rozprowadzania roztworu
dezodorantu np.: w czasie przygotowania wsadu, przesiewania stabilizatu
itp.).
3. Przebudowa systemu kanalizacji w celu przejęcia i skierowania
zwiększonej ilości odcieków z odpadów "mokrych" do podczyszczania
4. Dostosowanie parametrów pracy kompostowni do aktualnej ilości i
specyfiki odpadów "mokrych" - bardzo dynamiczny wzrost ilości odpadów
mokrych bezpośrednio trafiających do kompostowni z ok. 200 ton w lipcu do
2000 w sierpniu br.  -  zakładamy 3 miesięczny okres.

Gdyby te działania nie przełożyły się na poprawę, to będą kolejne.

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej jest instalacją nowoczesną, co
nie oznacza jednak pełnej hermetyzacji i odizolowania od otoczenia. Szereg
operacji technologicznych, takich jak sortowanie, kompostowanie intensywne,
demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywa się w halach procesowych, w
których panuje podciśnienie, a ujmowane powietrze jest oczyszczane.
Część jednak niezbędnych operacji technologicznych odbywa się na zewnątrz.
Należą do nich:  magazynowanie - przeładunek i załadunek wysortowanych
odpadów, przygotowanie wsadu do kompostowania, transport wewnętrzny odpadów,
dojrzewanie i obróbka końcowa stabilizatu/kompostu, deponowanie odpadów na
składowisku, aby wymienić tylko te najistotniejsze. Każda z powyższych
operacji wiąże się z mniejszą lub większą emisją niezorganizowaną, w tym
substancji, których zapach może być uznany z nieprzyjemny.

Choć z punktu widzenia prawnego emisja niezorganizowana (w tym zapachowa)
nie jest normowana, to jednak stanowi problem, gdyż już śladowe ilości
niektórych substancji w powietrzu są wyczuwalne przez ludzki nos. Tak
właśnie jest w naszym przypadku.
Z uwagi na charakter emisji jw. oraz jej rozproszenie nie ma jednego
skutecznego rozwiązania, które pozwoliłaby na szybkie i całkowite
wyeliminowania wszelkich zapachów przenikających poza teren zakładu. Jak
wynika z listy działań - sukcesywnie, krok po kroku identyfikujemy i
eliminujemy poszczególne problemy. Jest to bowiem na dzień dzisiejszy jedyna
i najskuteczniejsza metoda walki z uciążliwością zapachową. Należy jednak
podkreślić, że choć metoda skuteczna to efekty nie zawsze są takie jak
zakładane, oczekiwane. Przekłada się to niestety na posądzenia o ignorancję
i nic nierobienie w tym temacie. Dynamika zapachów (rozprzestrzenianie się,
intensywność) jest tymczasem tak specyficzna i złożona, iż niejednokrotnie
ograniczenie emisji zapachów z jednego czy kilku źródeł nie przynosi
pożądanego efektu, a czasami nawet przeciwny skutek np.: niektóre związki w
wyższych stężeniach mają mniej intensywny zapach niż w niższych lub
mieszanina danych związków nie ma zapachu, a gdy zaburzy się jej skład to
zapach się nasila. W przypadku zakładów przetwarzania odpadów problem jest
szczególnie skomplikowany. Dlatego też problem z uciążliwością zapachową nie
jest tylko specyfiką zakładu w Bielsku-Białej, ale boryka się z nim od
szeregu lat wiele zakładów w kraju i za granicą. W walce z uciążliwością
staramy się czerpać z ich doświadczeń aby ograniczyć ilość błędów i możliwie
najskuteczniej jej przeciwdziałać.


Z poważaniem

Joanna Siwek
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

poniedziałek, 23 września 2013, anangana
Tagi: kompostownia

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: s.k, *.internetdsl.tpnet.pl
2013/09/24 10:11:13
Jak byłem na zebraniu w Lipniku bardzo spodobała mi się wypowiedź jednego Pana który przedstawił się jako mecenas...,powiedział ze jedyną radą jest blokada dojazdu do śmietnika wraz z blokadą ul. Krakowskiej i skierowanie śmieciarek przed Ratusz...,pewnie jak nic się nie zmieni kiedyś do tego dojdzie...,dodał że z chęcia chciałby się dowiedzieć kto wydał i podpisał się pod decyzją środowiskową na tą budowę...,oj działo się na tym zebraniu ,takiej rzeszy ludzi nie widziałem już dawno,brak było tylko radnych z tego terenu i władz miasta ,ale wybory niedługo ,myslę że ludzie im odpłacą swoimi głosami oddawanymi na kogoś innego... o innych wypowiedziach typu...co za idiota usytuował śmietnik wraz z kompostaownią w centrum miasta ...,nie wspominam ,oj działo się działo na tym zebraniu,może i dobrze że nie było tuzów z miasta ,bo mogło dojść do linczu...
-
Gość: 1lyczkos, *.static.kolnet.eu
2013/09/24 12:07:03
Witam!

Spotkanie w Lipniku miało na celu zobrazowanie powagi sytuacji, usystematyzowanie informacji. Spośród uczestników wyłoniła się grupa reprezentantów, która wystosuje petycje do władz i instytucji, zawierając w niej wnioski i postulaty ze spotkania.
Będziemy także chcieli zorganizować spotkanie z Prezydentem i zarządem ZGO żeby na własne oczy zobaczyli ilu osób ten problem dotyczy i usłyszeli co mamy na ten temat do powiedzenia. Mam nadzieje że duch walki w nas nie ostygnie i na takie spotkanie przyjdzie nas jeszcze więcej.
-
Gość: jimhaumman, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/09/24 15:15:42
Witam.
Też byłem na spotkaniu.
Od marca tego roku mieszkam na ulicy Witosa.Od sąsiada dowiedziałem się dużo o sytuacji ze śmietniskiem(fetor).
Zdziwiło mnie jedno,jak mało wiedzą mieszkańcy Lipniki o całym problemie I co robić żeby z nim walczyć.
Połowa pomysłów była do bani.Mecenas też nie ma pojęcia jak I co.Blokada śmietnika dużo nie da żeby rozwiązać problem,a I tak prezydent miast jest przygotowany na taka ewentualność.Jedyny skutek tego to będzie większe nagłośnienie sprawy(skutek pozytywny).
Podstawy prawnej do zaskarżenia ZGO nie ma ponieważ nie ma szkody.
Jedyny organ który coś może zrobić to WOŚ.
Radny z Lipnika to idiota,kilka lat temu był on jednym z oponetów przeciwko komitetą jakim powstały w sprawie fetoru.
-
Gość: bam, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/09/24 20:22:13
I dlatego, że nie ma podstawy prawnej, to pomysł z blokadą i z akcją 'śmieci pod ratusz' ma sens.
-
Gość: bam, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/09/24 20:23:54
bamart.blog.pl/2013/09/20/fuj-fuj-fujowe-lato-w-lipniku/
-
Gość: 1lyczkos, *.static.kolnet.eu
2013/09/26 09:29:44
Witam!
Proszę sobie poczytać co może się znajdować w naszym śmierdzącym powietrzu. Udało mi się odnaleźć wyniki badań powietrza dotyczące wysypisk śmieci i kompostowni przeprowadzone przez Akademię Rolniczą w Krakowie.
-
Gość: 1lyczkos, *.static.kolnet.eu
2013/09/26 09:32:35
Wyniki badań Akademii Rolniczej w Krakowie:
www.srodowiskoazdrowie.pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/Referaty/Barabasz.pdf