Blog > Komentarze do wpisu

Polskie tłumaczenie pracy naukowców ze Stuttgartu

Witajcie kochani wąchacze! Znaleźliśmy w internecie (http://pszczyna.manifo.com/nasze-obawy) polskie tłumaczenie pracy naukowców ze Stuttgartu, mówiącej o pomiarach zawartości zarodników grzybów patogenicznych w różnych miejscach zakładów zajmujących się utylizacją odpadów (jest to streszczenie). Ciekawa lektura - polecam ją również pracownikom ZGO! Może się zapytają szefa czy to prawda i czy im coś grozi? I podzielą się odpowiedzią z nami? Jesteśmy ciekawi!!! Wiemy że w Niemczech są normy na zawartość zarodników grzybów i bakterii w powietrzu, a w Polsce? Kto wie? Prosimy o szczegóły- konkretnie - nr ustawy itp.

EMISJA ZARODKÓW GRZYBÓW W ZAKŁADACH PRZERÓBKI ODPADÓW
EMISSION VON PILZSPOREN IN MUELLVERARBEITUNGSANLAGEN


Skrót pracy naukowej pracowników Uniwersytetu w Stuttgarcie/Niemcy
Pełny tekst dostępny pod adresem www:
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2012/7578/pdf/eng2.pdf


Wprowadzenie
Określenie wartości granicznych do oceny zawartości grzybów w powietrzu jest aktualnym zadaniem dla utrzymania czystości powietrza w miejscach pracy.
Szczególnie dla wytycznych Unii Europejskiej 90/679/EEC chroniących pracowników obciążonych biologicznymi materiałami w miejscu pracy.
Obciążenie biologiczne, do których należą zarodniki grzybów znajdujące się w powietrzu, jego czas i rodzaj grzybów muszą zostać określone.
Jako, iż różne grzyby wywołać mogą zróżnicowane mechanizmy patogenne, a niektóre takie jak Aspergillus famigutas posiadają udowodnione działanie
Allergogenne i chorobotwórcze konieczne jest określenie występujących ich rodzajów.
Znane do tej pory wartości orientacyjne zawartości zarodników grzybów w powietrzu ujęte w tabeli nr 1 okazują się niewystarczające jako podstawa tej oceny.
Przykładem obciążenia szczepami grzybów są zakłady przeróbki odpadów komunalnych.
Poprzez duży i szybki rozwój grzybów w odpadach ich zarodki przedostają się do powietrza przy przeróbce odpadów i zostają wdychane przez pracowników w ilościach, które wielokrotnie przekraczają wartości przyjęte.
Odporne na temperaturę i ciepłolubne grzyby, które w normalnych warunkach występują w powietrzu tylko w ilościach śladowych tutaj występują w wartościach bardzo wysokich.
Ponieważ Aspergillus fumigatus występuje w bardzo dużych ilościach w zakładach przeróbki odpadów podejrzewa się go o zwiększenie ryzyka zachorowań.
Od czasu wprowadzenia segregacji odpadów i otrzymania frakcji biologicznych
szczególnie często grzyb ten zalicza się jako przyczynę zwiększonego ryzyka.
Jako podstawę oceny obciążenia zarodnikami grzybów w tych zakładach zbadano florę grzybiczą pobraną z powietrza w 11 zakładach.
Odkryte w tych miejscach pracy rodzaje grzybów i ich zagęszczenie w powietrzu pozwoliły na podstawie posiadanej do tej pory wiedzy dotyczącej alergii, toksykologii i patogenetyki określić wpływ grzybów na występowanie chorób zawodowych w podobnych obszarach pracy.
Wyniki występowania grzybów z uznanym szkodliwym dla zdrowia znaczeniem przedstawione zostały w dalszej części tej pracy.
Tab.1 Wartości orientacyjne dla obciążenia powietrza zarodnikami grzybów
Obciążenie zarodkami Ocena
/m3
1700 KBE Większa wartość wymaga przeciwdziałań
1000 KBE Wartość normatywna
1000 Keime (zarodków) Maximum przy 8 godzinnym dniu pracy
>1000 Keime(zarodków) Większe wartości wymagają przeciwdziałań
10000 KBE Większe wartości wymagają przeciwdziałań
>500 Keime Może występować źródło zarodków
750 Keime Akceptacja jeżeli nie występują Pseudomonas,fumigatus,Niger,flavus
>500 Keime Może występować źródło zarodków
>100 jednostek grzybów powyżej zawartości normalnej powietrza
Wskazują na obciążenie
KBE Jednostka tworząca kolonię(referencje 6,7,31,35,36,40,45,59)
Pominięto opis metody badań i sposób opracowania.
Poniżej wynik badań w formie tabeli.


Wyniki
Próbki pobrano w 31 miejscach.
Najbardziej obciążone są kompostownie, lub kompostownie będące częścią zakładów przeróbczych. Najmniejsze obciążenie wykazano w sortowniach odzyskujących materiały wtórne.
Tab.3
Wartości najwyższe najczęściej występujących grzybów wywołujących alergie i zatrucia w zakładach przeróbczych odpadów
Zakłady                                           Kompostownie Sortownie Spalarnie Składowiska
Liczba miejsc                                             14              4              6               7
-------------------------------------------------------------
Rodzaj zarodnika                                                   (x1000 KBE m3)
Absida corymbifera                                     90             <              <               <
Aspergilus flavus                                         30             1             20               9
Gruppe
Aspergillus fumigatus                                9000             5             90               100
Aspergilus glaucus                                      10              <             2                 30
Gruppe
Aspergillus nidulans                                   3000            <             2                 30
Aspergillus niger                                        3000            6             10                10
Aspergillus versicolor                                 7000            <             20                30
Botrytis cinerea                                            1              <             <                  2
Cladospanum spp                                      700              1             20                30
Paecilomyces vanota                                  <                <              <                 5
Penicilinum                                                 40              2              20               4
Aurantogrseum var
Penicilium                                                 500               2             40                6
Brevicompactum
Penicilium                                                 300              2              20               40
Chrysogenum
Penicilium citrinum                                     50              <                6                10
Penicilium crustosum                                 600              6               80               20
Penicilium glabrum                                    400              2               30                6
Penicilium roqueforte                                 200             <               20                6
Rhizomucor pusillus                                   100             <                 2                7
Rhizopus microsporus                                200             <                 1                <
Rhozopus stolonifer                                    40              <                 3                 1
1000 KBE wartość normatywna
Praktycznie we wszystkich przebadanych zakładach, szczególnie w kompostowniach wykryte wartości leżą powyżej wartości zadanej (tab.1) tworząc zagrożenie zdrowotne dla pracujących tam osób i otoczenia sąsiadującego z zakładem.
W tej pracy naukowej zwrócono uwagę na zagrożenia zdrowotne takie jak alergie, choroby grzybicze zewnętrzne i wewnętrzne, zatrucia spowodowane toksycznym działaniem grzybów jak i wystąpienie syndromu ODTS.
Syndrom ten(Organic Dust Toxic System) występuje w sytuacjach ciągłego narażenia na kontakt z pyłem zawierającym zarodniki grzybów i bakterie.
Przy wietrznej pogodzie zarodniki grzybów roznoszone będą po okolicy i wdychane przez ich mieszkańców.


Podsumowanie
Częstotliwość występowania różnych zarodków grzybicznych w kompostowniach, sortowniach, spalarniach i składowiskach zostały przebadane naukowo. Oprócz A.fumigatus co do którego chorobotwórcze i alergiczne oddziaływanie jest znane, zostało stwierdzone występowanie innych grzybów kwalifikowanych jako zasadniczo zdrowotnie szkodliwych w ilościach przekraczających normatywne zawartości w powietrzu.
Ryzyko zdrowotne ponoszone przez zatrudnione tam osoby jest wysokie.

poniedziałek, 09 września 2013, anangana

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: kstanislaw, *.internetdsl.tpnet.pl
2013/09/09 18:56:22
No cóż ,publikacja bardzo ciekawa ,obrazuje co może grozić ludziom którzy wąchają ten smród może i z zarodnikami "grzybków", dobrze że nie halucogennych...,byłoby jeszcze bardziej "wesoło" ,ale tak na poważnie mam nadzieję że ktoś z dyrekcji wysypiska nam to dokładnie wytłumaczy ,czy z naszej kompostowni też takie zarodniki się wydostają.
Coraz bardziej w to mogę uwierzyć ,bo coraz częściej ludzie w tej okolicy skarżą się na różnego typu dolegliwości których wcześniej nie mieli...,to mogłoby tłumaczyć dlaczego tak sie dzieje...