Blog > Komentarze do wpisu

Odpowiedź na interpelacje Pana Gacka

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3196/text_images/interpelacje_6kadencja/gacek/odp_int_agacek_29102013-1.pdf

sobota, 23 listopada 2013, anangana

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Sita-INŻ, *.bielskobiala.vectranet.pl
2013/11/24 00:30:28
Witam, pismo (odpowiedź) - bardzo sprytne. Jednak to odwracanie kota ogonem - wszelkiego rodzaju badania, analizy były, jak wykazuje to firma, prowadzone w roku 2012 r., a tu chodzi przecież o fakt uruchomienia nowej instalacji biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów w nowym systemie selektywnej zbiórki w Bielsku-Białej, jaki nastał z dniem 1 lipca 2013 r. Problemy ZGO z kompostowaniem pojawiły się po zmianie charakteru odbieranego strumienia odpadów - ze zmieszanych na mokre i suche i staniu się RIPOK-iem , regionalną instalacją (zwiększenie wielkości odbieranego strumienia odpadów). Odpady mokre (frakcja ulegająca biodegradacji) - dostarczane do kompostowni ZGO w dużo "nadliczbowej" wielkości (projekt inwestycyjny zakładu tak dużego strumienia odpadów frakcji bio nie zakładał), powodują niedostateczne przemiany fizykochemiczne tychże odpadów. Należy uznać, że "Pulpa" - jak określił to, co otrzymuje ZGO Wice-prezes firmy, jest niewłaściwym materiałem do wsadu w bioreaktory znajdujące się w kompostowni. Bioreaktory po skończeniu cyklu (także skróconego czasowo, z racji przyśpieszenia przerobu dużo większej wielkości strumienia odpadów niż zakładano) "wydalają" półprzetworzony stabilizat. Stabilizat ten zawiera zarówno częściowo rozłożoną frakcję biologiczną, jak i części nierozkładalne (szkło, tworzywa sztuczne), które nie są oddzielane od frakcji ulegającej biodegradacji. To właśnie ten stabilizat na placu dojrzewania, po wyjęciu z komór bioreaktora, jest głównym winowajcą smrodu w mieście. Niespełniający norm (jakościowych dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawy) stabilizat (wysoce zanieczyszczony), trafia jako balast do kwater na składowisku (do tzw. dziury) odpad nie w pełni przekształcony, oznaczony kodem 19 05 03, wcześniej jednak daje znać o swoim istnieniu (woń) większej połowie miasta.
Jaka rada, i co dalej macie Państwo możliwość zlecenia badania na obecność bioaerozoli, mikroorganizmów i substancji odorowych wokół ZGO i sąsiadujących z nim dzielnic miasta, jak to zrobili mieszkańcy Pszczyny w przypadku planowanej inwestycji naszej branżowej konkurencji. Zlecenie będzie musiał wykonać urząd pszczyński, bo mieszkańcy w ramach konsultacji projektów budżetu obywatelskiego zgłosili takie przedsięwzięcie i gremialnie zagłosowali za tym. Więc w tegorocznym budżecie obywatelskim w Bielsku-Białej w XII 12 r. mieszkańcy poszkodowanych dzielnic powinni zgłosić stosowny projekt i lobbować w mediach społecznościowych, żeby zagłosować za tą inicjatywą. Miasto w takim przypadku nie może już zbagatelizować tego tematu. Pamiętajcie ważnym jest bardzo precyzyjne określenie przedmiotu zlecenia oraz jego zakresu rzeczowego (aby nie okazało się że będzie to dotyczyć terenu w promieniu 100m od kompostowni), bo układ róży wiatrów i topografia sprawiają, że roznoszenie się odoru jest o wiele dalsze. Kłaniam się. INŻ