RSS
sobota, 23 listopada 2013

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3196/text_images/interpelacje_6kadencja/gacek/odp_int_agacek_29102013-1.pdf

16:03, anangana
Link Komentarze (1) »
czwartek, 26 września 2013

Zapraszamy do lektury :

Witam! Proszę sobie poczytać co może się znajdować w naszym śmierdzącym powietrzu. Udało mi się odnaleźć wyniki badań powietrza dotyczące wysypisk śmieci i kompostowni przeprowadzone przez Akademię Rolniczą w Krakowie. Wyniki badań Akademii Rolniczej w Krakowie: www.srodowiskoazdrowie.pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/Referaty/Barabasz.pdf

wtorek, 24 września 2013

Interpelacja

dotyczy: wysypiska śmieci

W dniu dzisiejszym pragnę kolejny raz poruszyć temat uciążliwości wysypiska śmieci. Rozmowy i spotkania z mieszkańcami, ich prośby o interwencję pokazują jak dramatyczna jest sytuacja.

W dniu 19.09 br. Rada Osiedla Lipnik zorganizowała spotkanie z mieszkańcami w którym uczestniczyło ponad 250 osób. Atmosfera tego spotkania najlepiej obrazuje dramaturgię sytuacji. Zdenerwowani mieszkańcy określają siebie więźniami swoich domów, uważają iż są gorzej traktowani niż zwierzęta, kompostownię śmieci nazywają fetorownią, denerwują się gdy smród nazywamy nieprzyjemnym zapachem, podkreślają iż smród należy eksmitować, a nie perfumować. Mieszkańcy boją się jeść owoców ze swoich sadów, obawiają się o zdrowie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Tego typu sformułowań było bardzo dużo, mieszkańcy postulują opanowanie smrodu biogazów, określenia strefy ograniczonego użytkowania, nie mogą nadziwić się jak mogło dojść do wydania decyzji środowiskowej.

Skalę problemu potwierdza również odpowiedź jaką otrzymałem na moją interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.08.2013. Z odpowiedzi wynika, że Zakład Gospodarki Odpadami stale szuka stosownych rozwiązań, których celem jest zminimalizowanie uciążliwości zapachowych. Podkreślono również, że ZGO nie jest w pełni hermetyczny i odizolowany od otoczenia, a część niezbędnych operacji technologicznych odbywa się na zewnątrz, co wiąże się z większą lub mniejszą emisją substancji złowonnych. W ww. odpowiedzi wyszczególnione zostały prace wykonane w czasie eksploatacji oraz podano działania przewidywane do wykonania w najbliższym czasie.

Określono również iż jedną z przyczyn nasilenia się fetoru jest wzrost ilości odpadów z 200 ton w lipcu do 2000 ton w sierpniu.

Celem bliższego zapoznania się z tematem inwestycji zrealizowanej w Zakładzie Gospodarki Odpadami doszukałem się ciekawej informacji, którą poniżej cytuję:

W ramach prac: przeprowadzono konsultacje społeczne, uzyskano wymagane decyzje w tym środowiskowe, opracowano przez ekspertów dokumenty przedstawiające optymalne i nowoczesne rozwiązania sposobu zagospodarowywania odpadów. Efektem było złożenie w maju 2008 r. wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania oraz podpisanie 31.08.2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy na realizacje Projektu pn. ,,Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Białej i gmin powiatu bielskiego". Projekt objął między innymi zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania klasy ERP oraz zakup infrastruktury komputerowej, wag samochodowych wjazdowych i wyjazdowych, jak również system identyfikacji pojazdów z wykorzystaniem czytników RFID.

Panie Prezydencie

Z uwagi na dramaturgię sytuacji wnioskuję o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami dotkniętymi smrodem z wysypiska śmieci. W spotkaniu tym Pan Prezydent, ZGO, Sita, autorzy decyzji środowiskowej, powinni udzielić mieszkańcom informacji o podjętych lub planowanych działaniach, których celem będzie likwidacja lub zmniejszenie uciążliwości wysypiska oraz podanie harmonogramu tych działań.

Myślę, że warto się zastanowić czy nie powinna to być hala pod Dębowcem.

Proszę również Pana Prezydenta o niżej wymienione dokumenty dotyczące inwestycji ,,Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Białej i gmin powiatu bielskiego" :

  • kopię decyzji środowiskowej,

  • kopię dokumentów ekspertów przedstawiających optymalne i nowoczesne rozwiązania sposobu usuwania odpadów,

  • kopię dokumentów dotyczących przeprowadzonych konsultacji społecznych.

 

Z poważaniem

Andrzej Gacekponiedziałek, 23 września 2013


Szanowna Pani,
W związku z nurtującymi Panią pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Zakładu
Gospodarki Odpadami oraz jego wpływu na otoczenie przesyłam informację.

Każda praca wiąże się z narażeniem na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W
przypadku pracy z odpadami tych niebezpieczeństw jest wiele bo do "śmieci"
trafia wszystko co popadnie - od igieł po różnego rodzaju iniekcjach,
poprzez amunicję do zwłok noworodka, co miało miejsce na sortowni w
Warszawie. W odpadach są również obecne różnego rodzaju mikroorganizmy od
bakterii, grzybów do wirusów. Czy automatycznie oznacza to, że odpady należy
omijać szerokim łukiem? Nie, trzeba je przetworzyć w sposób możliwie
najbezpieczniejszy dla ludzi, którzy się będą z nimi stykać w ramach
wykonywanej pracy oraz środowiska jako całości. Takie warunki panują w
naszym zakładzie.
Proces kompostowania jest od wieków znany ludzkości i przez ludzi
wykorzystywany. Być może sama Pani dysponuje przydomowym kompostownikiem.
Czy on zawsze ładnie pachnie? Czy przerzucając na nim kompost nie uwalnia
Pani zarodników grzybów, bakterii do powietrza i wdycha je? To takie same
mikroorganizmy jak w naszym procesie, z tym jednak, że w bioreaktorach
temperatura wzrasta nawet do 70oC, co prowadzi do wyginięcia mikroorganizmów
chorobotwórczych. Higienizacja w przydomowym kompoście nie zachodzi,  gdyż
panują w nim dużo niższe temperatury, a mimo to nie słyszy się raczej o
chorobach przenoszonych tą drogą.
Owszem w kompostowniach zorganizowanych, takich jak nasza, tych organizmów
jest dużo więcej, bo na tym polega cała idea kompostownia intensywnego.
Chodzi bowiem o stworzenie im optymalnych warunków do rozwoju na pożywce z
odpadów. Organizmy te rozwijając się "zjadają" wszystko co się tylko da,
przetwarzając odpady organiczne w kierunku związków prostych - wody,
dwutlenku węgla itd. Innymi słowy skoro przykładowo 1000 mikroorganizmów
rozłoży obierki z ziemniaka w ciągu załóżmy miesiąca, to 100 000 powinno to
zająć odpowiednio mniej czasu. Te zależności przekładają się na wyniki
badań, o których Pani pisze. Czy to jednak powód aby demonizować te fakty?!
Co się stanie gdy odpady nie zostaną odebrane z terenu Pani posesji, ulicy i
będą tam leżeć miesiąc albo i dłużej? Czy zarodników grzybów wtedy nie
będzie, czy nie wzrośnie zagrożenie epidemiologiczne?
W naszym zakładzie kompostownie intensywne odbywa się w 11-u betonowych,
zamykanych bioreaktorach, umieszczonych w zamkniętej hali. Zarówno z
bioraktorów jak i z hali powietrze jest odsysane i kierowane do płuczki
wodnej, a następnie na ponad metrowej grubości biofiltra, o powierzchni
blisko 400 m2. Skuteczność układu oczyszczania wynosi 80-99%. Po tej fazie
odpady trafiają na plac dojrzewania, gdzie następuje stopniowe wygaszenie
procesu. W tym czasie przetwarzane odpady uzyskują końcowe, wymagane
prawodawstwem krajowym parametry.
Obróbkę biologiczną odpadów, przed ich złożeniem na składowisku, narzuca
zarówno prawodawstwo krajowe jaki i europejskie, poprzez obowiązek redukcji
ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.  W bieżącym
roku należy zredukować tę ilość do poziomu 50% w odniesieniu do roku 1995. Z
roku na rok redukcja ta ma być coraz większa. W przypadku nieosiągnięcia
przez gminę odpowiedniego poziomu redukcji jw., nakładana jest na nią kara
pieniężna - ok. 115 złotych za każdą brakującą tonę do wymaganego poziomu.
Wystarczy, że zabraknie 1000 ton, to otrzymamy karę 115000 zł. Budżety gmin
nie dysponują nadmiarem środków, a co za tym idzie pieniądze na kary trzeba
będzie pozyskać z innego źródła. Jakiego? To już pozostawiam w domyśle.
Dzięki własnemu zakładowi zarówno Miasto jaki i gminy współpracujące spełnią
nałożone prawem europejskim i polskim zobowiązania.
Ubolewamy, że z tytułu funkcjonowania naszego-waszego zakładu występują
uciążliwości zapachowe. Szukamy i wdrażamy różnego rodzaju rozwiązania
mające zmienić tę sytuację. Jak widać - czuć, sprawa nie jest prosta, ale
również nie beznadziejna.
Do tej pory zrobiliśmy:
1. Przykrycie (uszczelnienie) osadnika i zbiornika retencyjnego ścieków
technologicznych,
2. Zmiany w technologii podczyszczalnia ścieków technologicznych z
procesu kompostowania - w celu ograniczenia zagniwania ścieków zastosowano
mieszadła i pompy przerzutowe ścieków w miejsce układu grawitacyjnego, co
przyczyniło się do stabilizacji pracy tego układu.
3. Zakupiono i rozmieszczono na terenie zakładu specjalne żele
dezodoryzacyjne, które uwalniają stopniowo związki czynne eliminujące
substancje złowonne. Zużyte żele podlegają sukcesywnej wymianie.
4. Wprowadzono odsysanie powietrza ze zbiorników odcieku w kompostowni
(2 zbiorniki podziemne i jeden wolnostojący). Powietrze to wprowadzono do
oczyszczenia w instalacji powietrza procesowego.  
5. Zwiększono podciśnienie w bioreaktorach kompostowni, przez co
poprawiono warunki tlenowe procesu.
6. Po roku użytkowania wymieniono złoże biofiltra w celu zwiększenia
jego skuteczności. Według założeń projektowych wymiana ma występować co 2- 3
lata.
7. Zamontowano dodatkowe bramy szybko rolowane - 2 w budynku sortowni
(wjazd i wyjazd z nadawy) oraz jedną wyjazd z kompostowni. Czas otwierania 2
sekundy, zamykania 5 sekund, automatyczne zamknięcie po 4-7 sekundach. Celem
tych bram jest dodatkowe doszczelnienie tych obiektów.
8. Dla pozostałych bram zastosowano zdalne sterowanie w celu skrócenia
czasu otwarcia wynikającego z poszczególnych operacji technologicznych.
9. Rozpoczęto budowę podczyszczalni ścieków ze składowisk, opartą o
bioreaktor membranowy i ultrafiltrację (mieszczącą się w zamkniętej hali -
pierwszy tego typu obiekt w kraju, sprawdzony w krajach europy zachodniej),
co z założenia ma poprawić bilans wodny składowiska (odprowadzenie nadmiaru
odcieków utrudniających odgazowanie) oraz ograniczyć potrzebę
rozdeszczowywania odcieków na wierzchowinie składowiska.
10. Rozpoczęto rekultywację sektora I składowiska odpadów w obrębie
kwatery 1 i 3. Na koniec br. planowane jest zakończenie zasadniczych prac
związanych z kształtowaniem wierzchowiny i wykonaniem rekultywacyjnej okrywy
ziemnej.
11. Na bieżąco prowadzone są: wapnowanie, dezodoryzacja i przykrywanie
ziemią, gruzem złoża odpadów w strefie składowania oraz opryski
dezodoryzacyjne pozostałej części zakładu.
12. Wprowadzono zmiany organizacji pracy na kompostowni (uruchomiono
drugą zmianę w celu wstępnego przetworzenia i załadunku do bioreaktorów w
dniu dostarczenia zwiększonego strumienia odpadów "mokrych").
13. Nasadzenie w około 1000 szt. drzew (liściastych i iglastych) w
rejonie granicy południowej i  wschodniej w sąsiedztwie najbliższej zabudowy
mieszkaniowej (niestety zakładany efekt tego zabiegu możliwy dopiero za
kilku lat),


Działania w takcie realizacji lub przewidziane do wykonania:
1. Montaż systemu do dezodoryzacji na samojezdnej przerzucarce do
kompostu - dostawa i montaż w przeciągu 2-3 miesięcy. Dezodorant rozpylany
będzie w trakcie pracy urządzenia, bezpośrednio w strefie występowania
substancji złowonnych.  
2. Zakup 2 urządzeń mobilnych do zamgławiania (rozprowadzania roztworu
dezodorantu np.: w czasie przygotowania wsadu, przesiewania stabilizatu
itp.).
3. Przebudowa systemu kanalizacji w celu przejęcia i skierowania
zwiększonej ilości odcieków z odpadów "mokrych" do podczyszczania
4. Dostosowanie parametrów pracy kompostowni do aktualnej ilości i
specyfiki odpadów "mokrych" - bardzo dynamiczny wzrost ilości odpadów
mokrych bezpośrednio trafiających do kompostowni z ok. 200 ton w lipcu do
2000 w sierpniu br.  -  zakładamy 3 miesięczny okres.

Gdyby te działania nie przełożyły się na poprawę, to będą kolejne.

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej jest instalacją nowoczesną, co
nie oznacza jednak pełnej hermetyzacji i odizolowania od otoczenia. Szereg
operacji technologicznych, takich jak sortowanie, kompostowanie intensywne,
demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywa się w halach procesowych, w
których panuje podciśnienie, a ujmowane powietrze jest oczyszczane.
Część jednak niezbędnych operacji technologicznych odbywa się na zewnątrz.
Należą do nich:  magazynowanie - przeładunek i załadunek wysortowanych
odpadów, przygotowanie wsadu do kompostowania, transport wewnętrzny odpadów,
dojrzewanie i obróbka końcowa stabilizatu/kompostu, deponowanie odpadów na
składowisku, aby wymienić tylko te najistotniejsze. Każda z powyższych
operacji wiąże się z mniejszą lub większą emisją niezorganizowaną, w tym
substancji, których zapach może być uznany z nieprzyjemny.

Choć z punktu widzenia prawnego emisja niezorganizowana (w tym zapachowa)
nie jest normowana, to jednak stanowi problem, gdyż już śladowe ilości
niektórych substancji w powietrzu są wyczuwalne przez ludzki nos. Tak
właśnie jest w naszym przypadku.
Z uwagi na charakter emisji jw. oraz jej rozproszenie nie ma jednego
skutecznego rozwiązania, które pozwoliłaby na szybkie i całkowite
wyeliminowania wszelkich zapachów przenikających poza teren zakładu. Jak
wynika z listy działań - sukcesywnie, krok po kroku identyfikujemy i
eliminujemy poszczególne problemy. Jest to bowiem na dzień dzisiejszy jedyna
i najskuteczniejsza metoda walki z uciążliwością zapachową. Należy jednak
podkreślić, że choć metoda skuteczna to efekty nie zawsze są takie jak
zakładane, oczekiwane. Przekłada się to niestety na posądzenia o ignorancję
i nic nierobienie w tym temacie. Dynamika zapachów (rozprzestrzenianie się,
intensywność) jest tymczasem tak specyficzna i złożona, iż niejednokrotnie
ograniczenie emisji zapachów z jednego czy kilku źródeł nie przynosi
pożądanego efektu, a czasami nawet przeciwny skutek np.: niektóre związki w
wyższych stężeniach mają mniej intensywny zapach niż w niższych lub
mieszanina danych związków nie ma zapachu, a gdy zaburzy się jej skład to
zapach się nasila. W przypadku zakładów przetwarzania odpadów problem jest
szczególnie skomplikowany. Dlatego też problem z uciążliwością zapachową nie
jest tylko specyfiką zakładu w Bielsku-Białej, ale boryka się z nim od
szeregu lat wiele zakładów w kraju i za granicą. W walce z uciążliwością
staramy się czerpać z ich doświadczeń aby ograniczyć ilość błędów i możliwie
najskuteczniej jej przeciwdziałać.


Z poważaniem

Joanna Siwek
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

20:49, anangana
Link Komentarze (7) »
sobota, 21 września 2013

Dużo, dużo się dzieje , linki do artykułów . Zapraszamy do lektury . Jak jeszcze coś ciekawe piszcie komentarze

http://www.rmf24.pl/news-interwencja-rmf-fm-smrod-w-bielsku-bialej,nId,1029701

http://www.wiadomosci.bielsko.info/0,0,0,5176,0,walka-bielszczan-ze-smrodem,artykul,serwis.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/993869,sortownia-w-bielskubialej-smierdzi-jakbysmy-zyli-w-oborze,id,t.html?cookie=1

http://bamart.blog.pl/2013/09/20/fuj-fuj-fujowe-lato-w-lipniku/

23:28, anangana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 16 września 2013

Odpowiedź Sanepidu nie  umiem wkleić . W każdym razie odpowiedź jest taka , że w sprawie funkcjonowania wysypiska kompetentny jest WIOŚ.

Ciekawe .......????

14:25, anangana
Link Komentarze (1) »
sobota, 14 września 2013

Kochani Wąchacze , smród ma także dobre oblicza , motywuje nas do podróży, dlatego nie będzie nas na spotkaniu 19 września 2013 . Mamy nadzieję, że będzie owocne i zaprocentuje odpowiednimi dzialaniami , oraz mobilizacją dzielic do działania .

Blog w czasie naszego wyjazdu tj. do początku listopada, niech zyje Waszymi komentarzami , my gdy będziemy w strefie WI-FI przekopiujemy niektóre na stronę główną .

Bardzo prosimy działać na stronie na facebooku www.facebook.com/smrodekbielsko – ona przez cały czas będzie prężnie działać , ma bardzo dobrego administratora .

Bardzo prosimy ciekawe rzeczy zamieszczać na facebooku , albo wysyłać na maila : katabr@interia.pl np. sprawozdanie ze spotkania 19 września .

Pozdrawiamy serdecznie i będziemy z Wami duchem , bo świeże powietrze w tym rejonie jest bardzo dla nas ważne .

Ostatnio pracowaliśmy dla niego parę godzin dziennie . Więc czas odpocząć!!!12:15, anangana
Link Komentarze (2) »

Kochani Wąchacze przygotowaliśmy list , który wyślemy zwykłą pocztą do Pana Prezydenta , Sanepidu , Marszałka i elektroniczną do mediów .

Można go drukować zbierać podpisy po sąsiadach  i wysyłać do odpowiednich organów . Może posłużyć na spotkaniu 19 września (na którym niestety nie będziemy, ale o tym w innym mailu )

.......................                            Bielsko-Biała , 15 września 2013

.......................

.......................

....................

 

Pan Prezydent

Jacek Krywult

Plac Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

 Szanowny Panie Prezydencie

Jako mieszkańcy ul. Witosa, Lipnika i okolic jesteśmy zaniepokojeni narastająca uciążliwością kompostowni w naszej dzielnicy. Inwestycja, wybudowana za niemałe środki, także unijne, miała rozwiązać problemy gospodarki odpadami na terenie naszego miasta. Tymczasem zamieniła nasze życie w koszmar. Wielu z nas mieszka w tej dzielnicy od pokoleń. Nigdy jednak lokalizacja wysypiska nie była tak uciążliwa jak teraz gdy zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Fetor, który jeszcze rok temu był uciążliwy co kilka dni, teraz już praktycznie nie ustaje. Dociera również do centrum miasta , czuć go na obwodnicach .

Nie godzimy się na bezczynność władz miasta w sytuacji, gdy fetor niszczy zdrowie nasze i naszych dzieci, uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie w naszych domach. Ostatnie miesiące spędziliśmy w szczelnie zamkniętych domach, bez możliwości wyjścia do ogrodu. Trzeba też wspomnieć o wymiernych stratach finansowych jakie ponosimy z tego tytułu, czyli drastycznym obniżeniu wartości naszych nieruchomości.

Szanowny Panie Prezydencie!

My, mieszkańcy ul. Witosa i Lipnika i okolic domagamy się natychmiastowego podjęcia działań, które przywrócą nam możliwość godnego życia! Domagamy się zaplanowania w przyszłorocznym budżecie miasta Bielska Bialej odpowiednich środków, które umożliwią zainstalowanie kurtyn lub wykonanie innej, wskazanej przez specjalistów instalacji zabezpieczającej okolicę przed fetorem.”

Pytamy również :

czy nasza super nowoczesna kompostownia posiada odpowiednią filtrację , która jest w stanie przechwycić z unoszącego się z niej gazu fermentacyjnego zarodniki grzybów oraz bakterie .

czy powietrze którym oddychają mieszkańcy okolicznych dzielnic do których dociera regularnie odór ze śmietnika (czasem i w promieniu 6 km od niego ) jest bezpieczne dla ich zdrowia , czy zawiera zarodniki grzybów patogenicznych i bakterie .

Jakie filtry posiada nasza kompostownia , ich typ oraz wydajność (sposób przechwytywania organizmów patogenicznych )

Czy odpady kompostowane są odpowiednią ilość dni , przewidzianą w cyklu kompostowania ?

Czy przekompostowane resztki są w takim stanie jakie zakładają normy kompostowni?

Czy przekompostowane resztki , zawierają zarodniki grzybów patogenicznych i bakterii?

Pytania te podyktowane są niepokojem , że jeżeli dociera do nas regularnie smród z kompostowni , to najprawdopodobniej wraz z nim docierają organizmy patogeniczne .

Świadczą o tym liczne sygnały chorobowe mieszkańców takie jak nieoczekiwane biegunki,bóle zawroty głowy , niekończące się infekcje

Żądamy więc nie tylko szybkiej odpowiedzi, ale o przedsięwzięcie kroków zmierzających do usunięcia zaistniałej sytuacji .

Powyższy list wysyłamy również do sanepidu i Urzędu Marszałkowskiego w celu sprawdzenia poprawności działania nowoczesnego wysypiska i odpowiedzi na zadane pytania , oraz do mediów w celu poinformowania większej ilości osób o zaistniałej sytuacji .

 Tekst interpelacji Pana Andrzeja Gacka złożonej na sesji Rady Miasta . odpowiedzi jeszcze nie ma

Interpelacja

dotyczy: wysypiska śmieci

Moja dzisiejsza interpelacja dotyczy wysypiska śmieci, na którego uciążliwości skarżą się mieszkańcy.

Mieszkańcy kolejny raz podnoszą ten temat wysyłając dramatyczne listy to bardzo wielu osób funkcyjnych w tym do Pana Prezydenta oraz Radnych. Problem jest olbrzymi, zauważany nie tylko przez okolicznych mieszkańców, lecz również przez osoby jeżdżące ulicą Krakowską. Mieszkańcy przypominają obietnicę, że budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami miała zmniejszyć uciążliwość wysypiska śmieci. Po zakończeniu wspomnianej inwestycji chwaliliśmy się posiadaniem bardzo nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami.

Proszę Pana Prezydenta o pilną interwencję w sprawie wysypiska śmieci oraz:

  • udzielenie informacji o podjętych lub planowanych działaniach, których celem będzie likwidacja lub zmniejszenie uciążliwości wysypiska oraz podanie harmonogramu tych działań,

  • podanie informacji o ilości budynków mieszkalnych położonych w pobliżu wysypiska śmieci i poszkodowanych jego funkcjonowaniem oraz o planowanych działaniach rekompensujących niedogodności mieszkańców zamieszkujących w tych budynkach.

Panie Prezydencie sprawa jest pilna i poważna.

 Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź WIOS oto tekst,

W zwiazku z interwencja^ przeslana mailem w dniu 12 lipca 2013 r. oraz w dniu
08.09.2013 r. w sprawie uciazliwego oddzialywania ZGO S.A. Bielsko-Biala ul. Krakowska
315d informujemy, ze w dniu 20.08.2013 r. zakonczona zostala kontrola w tym Zakladzie.
Kontrola^ obje_to zmodernizowane skladowisko odpadow innych niz niebezpieczne i oboje,tne
oraz instalacje. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow .
W trakcie kontroli sprawdzono eksploatacje, ww. instalacji oraz przestrzeganie wymagan
ochrony srodowiska okreslonych przez Marszalka Wojewodztwa Sl^skiego w decyzji z dnia
11.12.2012 r. nr 3399/OS/2012 zmieniaja^cej instrukcje, eksploatacji skladowiska odpadow
komunalnych w zakresie sektora II oraz decyzji Marszalka Wojewodztwa Slajskiego z dnia
15.05.2012 r. nr 1179/OS/2012 udzielajajcej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow z kompostowni^ odpadow wraz
z sortownia^ kruszarni^ odpadow budowlanych i demontazem odpadow wielkogabarytowych.
Przeprowadzono ogle_dziny terenu administrowanego przez ZGO S.A. ze szczegolnym
uwzgle,dnieniem wystej>owania uciazliwosci zapachowych.
Kontrola eksploatacji skladowiska wykazala nieprawidlowosci polegajq.ee na nie
wykorzystaniu w pelni srodkow technicznych okreslonych w instrukcji eksploatacji a maj^cych
na celu ograniczenie emisji zapachow do srodowiska z aktualnie eksploatowanej kwatery
skladowiska. W tej sprawie wydano stosowne zarzajdzenia pokontrolne. Natomiast kontrola
eksploatacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow wykazala, iz
instalacja ta jest eksploatowana zgodnie z przyje_tymi zalozeniami techniczno-technologicznymi
i warunkami okreslonymi w pozwoleniu zintegrowanym.
Podczas kontroli stwierdzono, ze kierownictwo ZGO S.A. wykonalo szereg dzialan
pozaprojektowych w celu ograniczenia emisji odorow. Dzialania te polegajq_ mi^dzy innymi na
czQsciowej hermetyzacji elementow podczyszczalni sciekow technologicznych oraz zmianie
technologii pracy tej podczyszczalni, zwiejcszeniu podcisnienia w komorach reaktorow
komposru co spowodowalo popraw? warunkow tlenowych procesu oraz zastosowaniu
automatycznie zamykanych, szybko rolowanych bram w budynkach sortowni i kompostowni.
Rozpocze,to rowniez budow? podczyszczalni sciekow oparta. o bioreaktor membranowy
i ultrafiltracJQ, co z zalozenia ma poprawic stan wodny instalacji oraz wyeliminuje potrzeb?
rozdeszczowywania odciekow. W celu ograniczenia rozwoju i przemieszczania sie. owadow
zastosowano automatyczne urzajdzenie do dezynsekcji pomieszczenia kompostowni w godzinach
nocnych jak rowniez uszczelniono plot siatkowy w rejonie sajsiaduj^cym z zabudowa. mieszkalna^
poprzez nalozenie tkaniny polipropylenowej, spryskiwanej srodkiem owadobqjczym.
Kierownictwo ZGO S.A. poinformowalo kontrolujajsego o dalszych planach inwestycyjnych
maja^cych ograniczyc zglaszane przez interweniuja^cych uciazliwosci zwiazane z eksploatacja^
instalacji.
W zwi^zku z pytaniami zawartymi w e-mailu z dnia 08.09.2013 r. informujemy, ze
sprawy szkodliwego wplywu mikroorganizmow na zdrowie ludzi nie leza^w kompetencji organu
Inspekcji Ochrony Srodowiska.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 14